Adressen  Adverteren  Agenda  Archief  Redactie  Home

ACHTERGRONDNIEUWS


20 mei 2007

Handbal in Sint Annaparochie heeft nog toekomst

Handbalvereniging SGK’47 viert maandag 21 mei haar zestigjarig bestaan. Voor zaterdag 19 mei is een bescheiden feestprogramma opgezet. Het zal een feest met twee gezichten worden. Enerzijds een feestelijk gezicht vanwege het jubileum. Anderzijds een somber gezicht, omdat volgend seizoen mogelijk geen team meer op de been gebracht kan worden. Bestuurslid Sieds Westra voert momenteel, samen met de andere bestuursleden, besprekingen met HV Stiens over verdergaande samenwerking. Het damesteam speelt al onder de vlag van HV Stiens. Van een fusie wil hij niet weten. "Dat is de doodsteek voor handbal in Sint Annaparochie."


SGK’47 (Sport Geeft Kracht) maakt momenteel moeilijke tijden door. Het ledental is tot een bedenkelijk niveau gedaald. Het damesteam is de afgelopen competitie al na één wedstrijd bij handbalvereniging Stiens ondergebracht. "Wij konden alleen een damesteam op de been houden door een aantal juniordames in te zetten. Er was er zelfs eentje van twaalf jaar die meespeelde. Stiens had een vergelijkbaar probleem. Toen is op zeer korte termijn besloten de dames onder de vlag van Stiens te laten spelen. De juniordames konden met een aantal van Stiens daardoor in hun eigen competitie spelen. Dat is voor die jonge meiden een veel gezondere oplossing." Bij de dames is de samenwerking goed gegaan, bij de juniordames is dit mislukt!

Een zelfde situatie dreigt nu bij de heren te ontstaan. Het eerste herenteam had het afgelopen seizoen geen trainer en geen coach. De meeste spelers willen dat niet meer en dreigen op te stappen. Er moeten spoedig maatregelen worden getroffen om een leegloop tegen te gaan. "In het trainersprobleem is voor volgend seizoen voorzien. Verder proberen we een verdergaande samenwerking met HV Stiens aan te gaan." Als het aan Westra ligt wordt een associatie aangegaan. "In een associatie blijven beide verenigingen bestaan. Daarboven komt een overkoepelende organisatie. Op die manier blijven de leden lid van de bestaande club, maar kunnen onderling wel uitgewisseld worden."

Een fusie of opheffen is voor Westra geen optie. "Dan maak je de sport alleen maar kleiner. En het is al zo’n kleine sport. De jeugd moet je zo dicht mogelijk bij huis iets bieden. Het is belangrijk dat er volgend jaar ook in Sint Annaparochie met mogelijk combinatieteams gespeeld kan worden. Als er niet meer gehandbald wordt is SGK ten dode opgeschreven. Dan heb je geen aanwas meer van jeugdspelers. Wat eenmaal weg is komt niet meer terug."

SGK heeft in haar zestigjarige historie eerder een dergelijk dieptepunt meegemaakt. In 1972 bestond SGK 25 jaar. Ook in dat jubileumjaar was het erop of eronder. De bouw van de sporthal werd destijds de reddende engel. Nu lijkt HV Stiens dat te moeten worden.

Start in Oude Bildtzijl
SGK begon op Hemelvaartsdag 15 mei 1947 als handbalhereniging in Oude Bildtzijl. De bij de oprichtingsvergadering aanwezige dertig belangstellenden meldden zich direct als lid aan. Gerrit Bremer werd de eerste voorzitter. Hij zag meer mogelijkheden in besturen dan in spelen. "Ik doe toch maar voor spek en bonen mee", zo verklaarde hij destijds. Uniek is de aanwezigheid van Bremer op het zestigjarig jubileumfeest.

Het eerste jaar is uitsluitend getraind, eenmaal per week op kaatsveld De Kolk achter café het "Graauwe Paard". Om de twee tot drie weken kwam Dick Koldijk (Lekkum) een officiële training verzorgen. In de beginjaren deed SGK vrijwel uitsluitend met een damesteam aan de competitie mee, voor het eerste in 1950. Er waren te weinig heren die de handbalsport wilden beoefenen. In maart 1952 winnen de dames van SGK voor het eerst een kampioenschap in de veldcompetitie.

In 1960 wordt een belangrijk sportief moment bereikt. De dames van SGK promoveren naar de noordelijke Districtklasse in het zaalhandbal.

Bolwerk
Pas in 1965 speelde voor het eerst een herenteam in de zaalcompetitie. Dat team werd direct ongeslagen kampioen van de derde klasse. SGK is op dat moment een hecht bolwerk in de afdeling Friesland van hert Nederlands Handbalverbond. De dames hebben tot dat jaar al drie Friese zaaltitels en zes Friese veldtitels gewonnen. Alleen de accommodatie was slecht, of beter gezegd: die was er niet. Het vijftigjarig Jubileumboek meldt daarover: "Een wasgelegenheid ontbreekt. We moeten soms tot de knieën door de modder om het speelterrein te bereiken. Op het veld moeten we ons verkleden."


Doorgang SGK geblokkeerd?

Neergang
Een paar jaar later begint zich een terugval aan te kondigen. De animo om te komen trainen loopt terug, de resultaten worden minder en ook het aantal vrijwilligers neemt sterk af. Deze aspecten spelen ook nu, anno 2007. Vooral het aspect ‘vrijwilligers’ frustreert Sieds Westra. "We hebben leden en oud-leden gevraagd in verband met het jubileum van 2007 aan een aantal activiteiten mee te helpen. Niemand voelde zich geroepen. Ze hadden geen tijd en hadden het te druk! Ik heb het ook druk, alleen ik roep dat niet zo luid, daar heb ik een hekel aan."

In het jubileumjaar 1972 schrijft het bestuur een buitengewone ledenvergadering uit om het voortbestaan van de vereniging te bespreken. De uitkomst was positief en het is mede aan de opening –3 maart 1973- van de sporthal in Sint Annaparochie te danken dat de handbalsport weer opleefde.

Naar Sint Annaparochie
SGK speelt vanaf september 1973 de thuiswedstrijden in de sporthal van Sint Annaparochie. Dat bracht het damesteam in 1973/1974 weer eens een kampioenschap, van de eerste klasse. De dames wonnen dat seizoen bovendien ongeslagen de eerste bekercompetitie.

SGK ontwikkelt zich in Sint Annaparochie tot een bloeiende vereniging met prestaties op hoog niveau. Althans waar het de heren betreft. Dat promoveert in 1977 naar de landelijke derde divisie. In 1990 promoveert het herenteam zelfs naar de tweede divisie. Daar houdt het één jaar stand. SGK krijgt in 1995 een nieuwe kans te promoveren naar de tweede divisie. In een beslissingswedstrijd tegen Stiens komen de Sint Annabuursters net te kort.

Heel bijzonder is de finale om de Friese beker in 1994. Daarin staan het eerste en het tweede team van SGK tegenover elkaar. Vooraf is een ding duidelijk: de beker gaat naar Sint Annaparochie. Geheel volgens de hiërarchie binnen de vereniging wint SGK-1.

Damesloze tijdperk
In 1980 speelt SGK met liefst veertien teams in de competitie, maar voor het eerst in haar bestaan zonder een senioren damesteam. In 1983 komt een einde aan dit ‘damesloze tijdperk’. En hoe! In 1987 spelen de dames alweer in de landelijke derde divisie. Ze worden daarvoor beloond met de titel "Sportploeg van Het Bildt" van het jaar 1987.

Nederlands kampioen jeugd
In 1974 wordt met jeugdtrainingen in de sporthal gestart. Dat is een goede keus geweest. Er melden zich liefst veertig nieuwe jeugdleden aan. Vanaf het begin van de jaren 1980 halen de pupillen en junioren teams het ene kampioenschap na het ander. Handbal leeft op Het Bildt. Er worden zelfs Nederlandse kampioenen afgeleverd. Het pupillenteam van Jan Laverman wordt in 1985 Nederlands kampioen Spelregelkennis. In datzelfde jaar wordt het jongensteam van Basisschool ’t Fonnemint uit Sint Annaparochie Nederlands kampioen schoolhandbal. Dat team bestond voor het grootste deel uit SGK-leden. Het organiseren van schoolhandbaltoernooien heeft zijn vruchten afgeworpen.

Sombere toekomst
Het vijftigjarig jubileum in 1997 wordt door externe oorzaken somber gekleurd. Dat jaar fuseren Friesland, Groningen en Drenthe tot Afdeling Noord. "De toekomst zal zwaar worden. Kampioenen zullen voor SGK de eerste jaren schaars zijn. Ook financieel zal het voor de vereniging moeilijker worden door stijgende reiskosten", zo verwoordt het jubileumboek.

De invloed van SGK begint daarna inderdaad langzaam af te nemen. Het aantal competitieteams daalt van acht in 1997 naar vier in 2006. Het niveau waarop gespeeld wordt daalt eveneens. De grote uittocht begint in 2004. In Leeuwarden wordt Leeuwarden Handbal Stad (LHS) opgericht. De initiatiefnemers willen Leeuwarden tot handbalstad van Friesland maken. Overal uit de provincie zijn daartoe sterke spelers en speelsters benaderd. Westra heeft het daar zeer moeilijk mee. "Zij willen de sterkste worden. Als je overal de sterkste spelers weghaalt ben je al gauw de sterkste. Dat heeft het niveau in negatieve zin beïnvloed."

In eerste instantie motiveert het de heren van SGK enorm. Uiteindelijk is het resultaat negatief. 


Zal SGK in de toekomst nog boven haar tegenstanders uitsteken?

"Drie jaar geleden hebben we LHS twee keer met goed en attractief handbal verslagen. De tribunes zaten vol. Er heerste een geweldige sfeer. Die mannen van LHS trainen drie keer in de week en voelden zich super sterk en wilden kampioen worden. Wij deden ook mee om het kampioenschap. Dat laatste stapje om te promoveren hebben we net niet kunnen maken. Was dat gelukt, dan hadden we waarschijnlijk een aantal spelers kunnen behouden. Een aantal is naar Stiens gegaan, een aantal ging naar Leeuwarden. Maar het had ook in Sint Annaparochie gekund!"

Bij SGK heeft het fenomeen LHS uiteindelijk tot een sneeuwbaleffect geleid. De vereniging dreigt leeg te lopen. Een samenwerking met Stiens moet handbal in Sint Annaparochie redden. Sieds Westra is ervan overtuigd dat handbal in Sint Annaparochie toekomst heeft. "Voorlopig blijft er wel handbal in Sint Annaparochie. Hoe is nog een beetje de vraag. Dat hangt af van de besturen van SGK en Stiens en vooral van de leden. Gelukkig kunnen we als verenigingen goed met elkaar opschieten."


© Copyright: SportSupport / NWF-regiosport; 2007