Adressen  Adverteren  Agenda  Archief  Redactie  Home

ACHTERGRONDNIEUWS


31 oktober 2005:

Leven zonder sport is dramatisch

Het is 12 september 2004. Tijdens de eerste omloop van de hoofdklassepartij vrije formatie in Marssum voelt Henk Vlietstra zich belabberd. Met een zwaar gevoel in de benen en zware armen verlaat hij het veld om niet weer terug te keren. Per ambulance wordt Henk afgevoerd naar het ziekenhuis. Voorlopig is het zijn laatste kaatspartij geweest. Einde carrière, of is er kans op terugkeer?

Ruim een jaar later is Henk Vlietstra nog herstellende. Het is nog steeds onduidelijk wat de oorzaak is van zijn klachten. Dat vreet aan hem. "Ik heb allerlei conditie- en inspanningstesten gedaan. Die gaan op zich goed, maar daarna daalt de bloeddruk. Daardoor word ik duizelig en dreig ik flauw te vallen. Ik heb in Groningen en Utrecht diverse onderzoeken gehad, maar de specialisten hebben de oorzaak niet kunnen vinden. Het is daardoor onzeker hoe ver ik kan gaan. Maar volgens de sportcardioloog moet het lichaam met een aangepast trainingsschema weer normaal kunnen functioneren." Daar richt Henk zich nu volledig op. Hij wil weer fit worden en de lichamelijke energie weer in fitness, fietsen, hardlopen en het kaatsen kwijt kunnen. "Ik sport al dertig jaar, een leven zonder sport is voor mij dramatisch." Maar niet zo dramatisch dat hij niet over zijn gezondheidsklachten kan praten. De vele belangstellende en opbeurende reacties van collega kaatsers en van de kaatsbond KNKB hebben hem daarin gesteund.

Sportcarrière
Henk was zes jaar toen hij met sport begon. Kaatsen is hem van huis uit meegegeven en dat doet hij ook het liefst. Maar hij heeft ook aan atletiek gedaan, geschaatst en op handbal gezeten. Het kaatsen begon pas in zijn juniorentijd iets voor te stellen.
Sinds 1988 kaatst Henk op het hoogste niveau. "Ik ging trainen onder begeleiding van voor-inse Johannes van Dijk. Toen zijn mijn betere jaren nog gekomen. Ik heb het zolang kunnen volhouden door de juiste instelling, gerichte trainingen, goede begeleiding en een goede fysiotherapeut."

Henk begon zijn kaatscarrière bij kv "Jan Bogtstra" in Franeker. De laatste tien jaar is hij lid van zowel kv "Sjirk de Wal" uit Dronrijp als van kv "Huizum" uit Leeuwarden. Henk Vlietstra heeft in 1995 kv Jan Bogtstra de rug toegekeerd na een conflict. De kern van het conflict ligt in het feit dat Henk Vlietstra als enige hoofdklasser van de vereniging buiten het partuur voor bondswedstrijden werd geplaatst. Tijdens de prijsuitreiking na zijn overwinning in Franeker met Johannes Dijkstra en Hotse Rusticus, is door toedoen van toenmalige voorzitter Foppe de Vries de zaak geëscaleerd. Henk voelt zich nog steeds diep gekrenkt. "Ik zal nooit meer iets voor Jan Bogtstra doen."

Blessuregevoelig
In het begin van zijn kaatscarrière op topniveau is Henk veel geplaagd door soms zware blessures. Diverse malen heeft hij zich door spierscheuringen en -verrekkingen terug moeten vechten naar de top. Door slijtage in de kniegewrichten heeft hij tien jaar geleden zelfs voor de keus gestaan al dan niet te stoppen. "Stoppen bestond en bestaat nog niet voor mij. Dus ben ik met een kniebrace gaan spelen. Dat was wel even wennen, ook voor de buitenwereld." Door meer krachttraining in het programma op te nemen is de blessuregevoeligheid afgenomen. De sportmedische begeleiding van fysiotherapeut Jelle Sybesma uit Mantgum heeft hem ook sterker gemaakt.

Hoogte-en dieptepunten
In zijn lange kaatscarrière op hoofdklasse niveau heeft Henk Vlietstra 85 finales gekaatst. Daarvan heeft hij er 25 gewonnen. Dat vindt hij te weinig. "Ik heb veel mooie partijen gewonnen, maar ook veel mooie partijen in de finale laten liggen. In de zondagpartij van Beetgum heb ik bijvoorbeeld vijf maal in de finale gestaan, maar nooit gewonnen. Na de PC is Beetgum door de kwaliteit, de sfeer en de entourage voor mij toch de mooiste partij om te winnen."

De PC winnen is voor Henk Vlietstra de ultieme uitdaging. Vier maal was Henk er dicht bij, maar verloor hij steeds in de halve finales. Vooral het missen van de finale in 2003, met Rutmer van der Meer en Teake Triemstra, ziet Henk als een van zijn dieptepunten. "We waren dat jaar een van de sterkste parturen. Dat het op het beslissende moment dan net niet lukt, daar was ik drie dagen later nog ziek van."

In 1999 boekt Henk Vlietstra de mooiste overwinning. Henk was door de Technische Commissie (TC) uit de hoofdklasse teruggeplaatst naar de eerste klasse. Plaatsing was destijds nog niet gekoppeld aan een puntenlijst. Volgens de TC kon Henk het niveau niet meer aan, was hij een voor-inse met beperkte mogelijkheden. "Dat was pure onzin, een diepe belediging, het was nergens op gebaseerd", aldus een nog steeds verontwaardigde Henk Vlietstra. Vlietstra heeft daarna de kaatsbal laten spreken! Als invaller voor de geblesseerde Jan de Vries speelde hij in Harlingen met Klaas Anne Terpstra en Klaas Westra de sterren van de hemel. "Bijna alle ballen die ik kreeg sloeg ik ‘boppe’. We wonnen overtuigend. Dat was een mooie revanche op de TC, maar ook op mijzelf, want ik was ervan overtuigd dat ik het niveau wèl aankon. Dat zijn die mysterieuze krachten in de sport, dat het dan plotseling toch bovenkomt." Henk is later op basis van zijn prestaties terecht teruggeplaatst op de hoofdklasse lijst.

In de loop der jaren heeft Henk met ongeveer 35 parturen gekaatst. Het partuur met Douwe Groenendijk en Johannes Dijkstra ziet Henk als een van de beste parturen waarmee hij gekaatst heeft. Ook met Lammert Postma - Pieter Triemstra en met Rutmer van der Meer - Teake Triemstra vormde Henk een sterk partuur. Henk heeft zijn parturen altijd zelf geformeerd. Hij is nooit gevraagd met anderen een partuur te vormen.

Verbale aanwezigheid
Dat mogelijk zijn verbale aanwezigheid in het veld daar debet aan is stoort hem niet. Henk doet er alles aan om een partij te winnen. "Het is mijn instelling. Ik moet scherp zijn, dat verdient het publiek ook. Als ik binnen de lijnen kom gaat er een knop om. Je bent er vijf dagen mee bezig en zaterdag of zondag moet het gebeuren. Er mag dan niets aan mankeren. De handschoen moet goed zijn, het schoeisel moet goed zijn, ik moet op tijd naar de masseur, ik moet zelf in vorm zijn, het moet allemaal perfect zijn."

Waar Henk er zelf alles aan doet, ergert hij zich soms mateloos aan het amateurisme van veel keurmeesters. Volgens Henk Vlietstra zijn alleen de keurmeesters in Beetgum en op de PC kwalitatief goed. "De meeste keurmeesters zijn liefhebbers, vrijwilligers die het kaatsten nog als een stukje folklore zien. Ze komen te weinig op een hoofdklasse partij om te beoordelen of een bal op of net over de lijn valt. Het spel gaat zo snel dat ze het vaak niet goed inschatten."
            Binnen de lijnen gaat er een knop om
…. Alles moet perfect zijn!

Ontwikkelingen kaatssport
Gedurende de lange kaatscarrière van Henk Vlietstra heeft de kaatssport veel ontwikkelingen doorgemaakt. Die hebben de kleine kaatssport op een hoog en attractief niveau gebracht. De grootste bijdrage is volgens Henk geleverd door de ontwikkelingen in de trainingsaanpak en in het materiaal. Henk besteedt bijvoorbeeld twintig uur per week aan trainingen en wedstrijden. Naast een drukke baan is dat een behoorlijke belasting.

Aan het spel hoeft voor Henk niets veranderd te worden. "Ik snap niet wat mensen willen met het gezeur dat er meer tussenspel moet komen. Je traint erop een bal boppe te slaan, zoals je bij tennis traint om een ace te slaan.
Men gaat ervan uit dat het een makkie is een bal boppe te slaan. Mensen die zonder kennis van actuele zaken iets roepen over veranderingen, moeten snel hun mond houden. Ze moeten de handschoen maar eens aantrekken en proberen die bal er uit te slaan."

Carrière na het kaatsen
Partuursponsoring heeft bijgedragen aan een professionelere positie van de kaatssport. Hoewel het kaatsen een kleine sport is, is er volgens Vlietstra commercieel nog veel meer uit te halen. Na zijn actieve carrière wil Henk zich op dat gebied wel verdienstelijk maken binnen het Hoofdbestuur. "Ik heb zoveel contacten in de zakelijke wereld en de verkooptechniek beheers ik goed. Als men vertrouwen in mij heeft en mij er op een goede manier mee om laat gaan, kan ik een behoorlijk bedrag op tafel brengen. Daarvoor moet wel met een goede doelstelling gewerkt worden."

Voorlopig richt Henk Vlietstra zich zakelijk gezien eerst op zijn nieuwe bedrijf "Sloepenverkoop Vlietstra". Een nieuwe uitdaging, nadat hij zich in mei 2005 heeft uitgekocht uit het familiebedrijf "Schoonmaakbedrijf Vlietstra". En uiteraard wil hij zo snel mogelijk weer fit zijn. "Fysiek moet ik eerst weer in orde zijn." Het kaatsen heeft nog niet afgedaan voor Henk Vlietstra.

 

 

 

Copyright: SportSupport / NWF-regiosport; 2005