Home  Adverteren  Agenda  Archief  Nieuws  Redactie

ADRESSEN


Op deze pagina vindt U adresgegevens van de sportverenigingen en -organisaties in Noordwest Friesland. 
Staat uw vereniging er niet tussen, of zijn de gegevens niet (meer) correct, wilt U dat dan per mail doorgeven aan de redactie van NWF-Regiosport? Hartelijk dank!

Takken van sport:
atletiekautocross, badminton, basketbal, biljarten, darten, denksport, gymnastiek, handbal, hockey
jeu de boules, kaatsen, kegelen, kooitjetipelen, korfbal, motorsport, omnivereniging, paardensport, schaatsen, schieten, sjoelen, sloeproeien, sporthallen sportorganisaties, sportscholen, tafeltennis, tennis, triatlon, vechtsport, (dames)voetbal, volleybal, watersport, wielrennen, zwemmen


Atletiek

AV Spartacus, Franeker; www.avspartacus.nl, info@avspartacus.nl
Sportvereniging Friesland; www.svfriesland.nlinfo@svfriesland.nl

Autocross
Autoindedrek;  www.autoindedrek.nlinfo@autoindedrek.nl 
Noordelijke Autocrossclub; http://www.nac-autocross.nlnac.info@gmail.com

Badminton

Badmintonvereniging De Shuttle, Tzummarum; p/a Swaerderwei 1f, 8851 EG Tzummarum, 0518 481427
Franeker Badmintonclub 73, Franeker;  www.fbc73.comjelteboersma@msn.com
Badmintonclub Lahringen;  http://members.lycos.nl/Lahringenb.c.lahringen@gmail.com
HBC De Wadden, Harlingen; p/a Botterweg 29, 8862 ZG  Harlingen
Bildtse Badmintonclub, St. Annaparochie; p/a St. Huygenstraat 2a, 9076 AP  St. Annaparochie
Badmintonvereniging Schatzenburg; p/a Tramstrjitte 36, 9034 GV Marssum, 06-10990302.
Badmintonvereniging Sport en Spel, Deinum; p/a Spoorstrjitte 2d, 9033 WJ  Deinum

Basketbal
Split Vision, Franeker; www.split-vision.nl/ ; info@split-vision.nl ; pjrienstra@home.nl
Basketballvereniging Green Lions;  www.greenlions.nlwebmaster@greenlions.nl 
Basketbalvereniging Viritim, p/a De Pream 15, 9074 DL  Hallum                                                                          
top

Biljarten
De Bal is Rn, Achlum; p/a Tanjabuurt 20, 8806 KW Achlum
Biljart- en Kaartvrienden BKV, Sexbierum; p/a Fliet 23, 8855 CH Sexbierum
Biljartclub Herbaijum; p/a Feringastraat 6, 8807 PP Herbaijum, 0517 - 395505
Biljartclub De Carambole, Tzummarum; p/a Swaerderwei 10, 8851 EH Tzummarum, 0518 481636
Biljartclub De Klos, Oosterbierum; fam.houtsma@wanadoo.nl
Biljartclub Rondom, Franeker; p/a Kamstrastraat 18, 8801 VL Franeker, 0517 - 392870
Biljartvereniging De Bleek, Franeker; p/a Hertog van Saxenlaan 34, 8801 ES Franeker, 0517 382330
Biljartvereniging De Bogt, Franeker; p/a Vijverstraat 1, 8801 TT Franeker, 0517 - 394036
Biljartvereniging Dubbel Zes, Franeker; p/a Schilbanken 17, 8801 MH Franeker, 0517 - 394810
Biljartvereniging Froonacker 4, Franeker; p/a Plutobaan 5, 8802 BM Franeker, 0517 392447
Biljartvereniging Serio, Franeker; p/a Harlingerweg 45, 8801 PA Franeker, 0517 392323
Biljartvereniging Harlingen, www.bvharlingen.nl ; info@bvharlingen.nl 
Biljart- en kaartvereniging Wijnaldum, p/a Bourren 11, 8857 BL  Wijnaldum
Bildtse Biljartvereniging; p/a Kade 19 9076 DP St.-Annaparochie
Biljartvereniging "De Pommerandsjes", Boksum; hpasma@chn.nl 
Biljartvereniging Het Grauwe Paard, p/a Wielingastrjitte 21, 9034 HE  Marssum
Biljartvereniging Black Horse, Menaldum; www.bvbh.nl 

Darten
Dartclub De kleine Beurs http://dekleinebeurs.hetenwij.com/dekleinebeurs@hetenwij.com 
Dartclub De Bildtstars, St. Annaparochie; debildtstars@tiscali.nl 

Denksport
de Bildtse Bridge Club; p/a Westerweg 12  9079 PD St.-Jacobiparochie
Franeker Bridgeclub FBC, Franeker;  http://members.home.nl/ariaans.elsinga/fbc.htmlj.a.devries@home.nl 
Bridgeclub Ready, Harlingen; http://members.home.nl/j.a.devriesj.a.devries@home.nl , hilleouwebijlsma@home.nl 
Bridgeclub "Gezelligheid Troef", Menaldum; gerritdeboer@hotmail.com 
Bridgeclub Menaldumadeel, Beetgum; bcmenaldumadeel@upcmail.nl
Achlumer Damclub, Achlum achlumerdamclub@hotmail.com
Damclub Excelsior, Harlingen; willeml@zonnet.nl 
Damclub Franeker, Franeker www.damclub-franeker.com; secretaris@damclub-franeker.com
Damclub "Oudebildtzijl"; p/a Monnikenbildtdijk 13, 9078 VB Oudebildtzijl
Schaakclub Franeker, Franeker;  http://www.schaakclubfraneker.tk/ ; schaakclubfraneker@msn.com 

Schaakclub "De Pion", Harlingen;
wijbren@veeman.com 
Schaakclub "Emanuel Lasker"; http://www.emanuellasker.nl

Gymnastiek en Turnen
CGV Be Quick, Franeker; www.cgvbequick.nl , cgvbequick@gmail.com
CSV Animo, Tzum;  www.tsjom.nl , animo.tzum@gmail.com
GV 50+ Nocht en Wille, Hitzum;  p/a Oude Weg 1, 8805 TL Hitzum, 0517 - 452425
GV Felicitas, Sexbierum;  p/a De Kampen 365 8855 DA Sexbierum, 0517 - 591017
GV Ried, Ried;  www.gymclubried.nlgoed@planet.nl
GV Tonido, Tzummarum; p/a Swaerderwei 14, 8851 EH Tzummarum, 0518 - 481977

Gymnastiekvereniging SMS, Minnertsga; p/a Ferniawei 5, 9047 KM  Minnertsga
Kindergymclub "De Bildtstars"; p/a Keuningsstreek 18a, 9078 WC Oudebildtzijl
Gymnastiekvereniging "St.Jakob"; p/a Oudebildtdijk 1026, 9075 NK Westhoek
Chr. Gymnastiekvereniging "U.D.I."; ynema15@zonnet.nl 
Gymnastiekvereniging SSS, Sint Annaparochie; www.gymverenigingsss.nl , gymverenigingsss@gmail.com

Streetdance Berlikum;  femmalyn@hotmail.com
Gymnastiekvereniging Sport en Spel, Deinum;p/a Heechhiemsreed 2, 9033 WX  Deinum
Gymnastiekvereniging S. S. S. , Marssum; p/a Bitgumerdyk 40, 9034GK Marssum
Gymnastiekvereniging G.V. Unitas; p/a Goyckemastrjitte 3, 9036PJ Menaldum, 0518452263
Gymnastiekvereniging Dynamiek; p/a Langestraat 24, 9045PB Beetgumermolen
Gymnastiekvereniging Berlikum; p/a Tnboustrjitte 32, 9041 EB Berlikum
Gymnastiekvereniging DOS, Dronrijp; www.dosdronrijp.nl ; info@dosdronrijp.nl                                                    
top

Handbal

HV Jupiter 76, Franeker;  www.jupiter76.nlj.bijlsma@home.nl
Handbalvereniging "S.G.K.'47", St. Annaparochie; www.sgk47.nl

Hockey
Harlinger Mixed Hockey Club HMHC;  www.harlingermhc.nl , info@harlingermhc.nl

Jeu de boules & Boccia
Zaalkoersbalvereniging Nocht en Wille, Sexbierum; p/a Frentsjerterein 23, 8855 HT Sexbierum
Jeu de Boules vereniging Boulegoed, Harlingen; www.boulegoed.nl ; info@boulegoed.nl
Bildtse Jeu de Boulesclub; p/a Gysbert van Swietenstraat 9,  9079 LV St.-Jacobiparochie
Jeu de Boules vereniging Tk en Rekke, Menaldum; http://www.tuk-en-rekke.nlhanarend@kpnplanet.nl 
Jeu de Boulesvereniging "De Vierslag", Berlikum; vierslag@netscape.net ; bezoekadres: Kwekerijleane 4a, Berlikum

Kaatsen
Kaatsfederatie Barradeel e.o., Sexbierum;  jdhiemstra@planet.nl
KV Achlum, Achlum;  kvachlum@hotmail.com
KV De Eendracht, Hitzum; http://www.hitzum.com/html/kaatsvereniging.html; de.eendracht@hitzum.com
KV De Keatsbal, Oosterbierum;  http://www.nwfriesland.nl/keatsbal
KV De Twa Doarpen DIOS, Sexbierum; www.detwadoarpendios.nltddios@planet.nl
KV Jan Bogtstra, Franeker;  www.janbogtstra.nl ; jan.bogtstra@hetnet.nl
KV Jan Zeinstra, Herbaijum;
eelkeidsardi@hetnet.nl
KV Klaas Boorsma, Zweins; jenny052@planet.nl
KV Klaas Mug, Ried;  lieuwe.bronger@planet.nl
KV Moed en Volharding, Dongjum; www.dongjum-boer.nl/kaatsen/start.php ; kaatsvereniging-moedenvolharding@hotmail.com
KV Ons Genoegen, Schalsum; www.kvonsgenoegen.nl ; rheeres@hotmail.com 
KV VVV Tzummarum e.o., Tzummarum www.vvvtzummarum.nl,; vvvtzummarum@hetnet.nl ; info@vvvtzummarum.nl
KV Wz Wis Tsjom, Tzum;fam.eisma@hetnet.nl" ; fam.eisma@hetnet.nl
Federatie Frjentsjerteradiel, Franeker;  www.federatiefranekeradeel.nl, hyannisport@zonnet.nl
Koninklijke Nederlandse Kaatsbond KNKB, Franeker; www.knkb.nl , info@knkb.nl
Koninklijke PC, Franeker www.pc-franeker.nl , dijkstra.mp@planet.nl
Merkekommissie Ried, Ried;  dehout@tiscali.nl 

KV De Eendracht, Harlingen; http://www.freewebs.com/kveendrachtharlingen/pe.broekhuizen@planet.nl 
Comit Lanenkaatsen, Harlingen; www.lanenkaatsen.nl ; info@lanenkaatsen.nl 
KV Midlum; d.markenstein@home.nl 
KV De Keatsebal, Wijnaldum; keatsebalwinaam@hotmail.com 

KV Minnertsga, Minnertsga; nico@zonderlandbv.nl 
Kaatsvereniging "De Kolk", Ouwesyl,; www.kvdekolk.nl
Kaatsvereniging St-Anna drie spul is ut;  http://kfstannedriespulisut.dewaaie.nl; secretaris.kfstannedriespulisut@dewaaie.nl 
KV Het Noorden; p/a Oudebildtdijk 1171, 9057 NP Westhoek
KV Klaine Izak; p/a J.P. van der Bildtstraat 44, 9077 SL  Vrouwenparochie

Kaatsvereniging VvV Sjirk de Wal, Dronrijp;  www.sjirkdewal.nl , d.boonstra@chello.nl 
Kaatsfederatie Menakdumadeel; p/a Bourren 15, 9038 TE  Engelum
KV Berlikum; www.kvberlikum.nl , f.vandergraaf@chello.nl 
KV De Trije Doarpen, Deinum; http://www.dtddeinum.nl/ ; j.bangma@chello.nl 
Kaatsvereniging V.V.V. Menaem; p/a Beckrypleane 4, 9036 PA Menaldum, 0518-451523
Kaatsvereniging OKK (Oefening Kweekt Kunst), Beetgum;  www.okkbeetgum.nl , secretaris@okkbeetgum.nl 
Kaatsvereniging Foart, Marssum;  www.kv-foarut.nl , wcvanwieren@chello.nl 
Kaatsvereniging Foar Trije Wurk, Boksum; jetty.vd.kamp@hetnet.nl 
Kaatsvereniging Ontspanning, Schingen;  http://groups.msn.com/KVOntspanning/home.htm , f.heida@chello.nl
Kaatsvereniging V.V.V. Wier; www.wierfryslan.nl ; klaas.kloostra@wanadoo.nl
Kaatsvereniging Sla Raak, Engelum; www.engelum.com ; r.v.schaafstal@hccnet.nl , slaraak@hotmail.com               
top

Kegelen
Kegelclub "De Trefbal"p/a  G. van Saksenstraat 39, 9079 KE St.-Jacobiparochie
Kegelclub "De Tuke Gooiers";  p/a Oudebildtdijk 740, 9079 NC St.-Jacobiparochie
Kegelclub "A.N.O."; p/a mevrouw A. Oomen-Kortekaas, 9077 SP Vrouwenparochie
Kegelclub "De Brike Smiters";  p/a Schuringaweg 5, 9076 GR St. Annaparochie
Kegelclub "De Utwyk"; p/a Schuringaweg 6, 9076 GT St.-Annaparochie
Dameskegelclub 'Us Kegeljn'; p/a Vikarijbuorren 29, 9047 HV Minnertsga
Kegelclub "De Deursetters"; p/a Warmoesstraat 22, 9076 DN St.-Annaparochie

Kooitjetipelen
Kooitjetipelvereniging "De Oosthoek"; http://kooitjetipelen.come2me.nlkooitjetipellen@oudebildtdijk.nl

Korfbal
Korfbalvereniging TDK, Deinum; www.tdkdeinum.nl , tdk.deinum@knkv.net

Motorsport
St. Motorcrossclub "De Wadden e.o."; p/a Postbus 72, 9076 ZP  St. Annaparochie
Bildtse Motorclub BMC
IJsspeedwayer Johnny Tuinstra;  www.jt-ijsspeedway.nl
IJsspeedwayer Rinze Stellingwerf: http://home.kpn.nl/stell224/
Motorracer Roel Hoekstra; http://www.kbdracing.nl/
Motorracer Bertus Folkertsma; http://www.bertusfolkertsma.nl/
Rocksracingteam, Oude Bildtzijl; www.rocksracing-team.nl

Omniverenigingen
Omnisportvereniging Achlum (volleybal, gymnastiek en turnen); p/a Monnikenweg 16a, 8806 KX Achlum, 0517 - 642112
Omnisportvereniging K&V /De Stenen Man, Harlingen; www.venk-stenenman.nl ; secretariaat@venk-stenenman.nl 
OMNI-vereniging Ouwe-Syl; p/a van Albadaweg 125, 9078 VV Oudebildtzijl
Sportvereniging "Froubuurt"; p/a Postbus 75, 9076 ZP St. Annaparochie
Sportcommissie Nij Altoenae; p/a 't Kort Morn 7, 9076 GV  St. Annaparochie
Sportvereniging VenK-De Stenenman, Harlingen; secretariaat@venk-stenenman.nl 

Paardensport
PSV Sjaerdema-Liauckemaruiters, Franeker; www.sjaerdema-liauckemaruiters.nl ; annie@sjaerdema-liauckemaruiters.nl 
LRV en Ponyclub De Jelgersmaruiters, Ried; www.jelgersmaruiters.nl ;estherhobma@zonnet.nl
LRV en Ponyclub De Welleruiters, Harlingen; www.welleruiters.nl ; welleruiters@live.nl
LR Molenruiters/PC Molenwieken,  St.Annaparochie; www.molenruiters.nl , info@molenruiters.nl
Menvereniging De Foarutgong, Froubuurt; www.defoarutgong.nl 
Rijvereniging De Popta Rters, Dronrijp;  www.poptaruters.tk/                                                                          
top

Schaatsen / IJssport

Friesche IJsbond; www.friescheijsbond.nl 
Harlinger IJsvereniging, p/a Zuiderhaven 44, 8861 XV  Harlingen
IJswegencentrale Harlingen; agdeboer@hetnet.nl 
IJsclub Midlum; p/a Blynsewei 5, 8872 RG  Midlum
IJsclub Ysmahorn, Wijnaldum; p/a Buorren 36, 8857 BM  Wijnaldum

IJswegencentrale Het BIldt; willem.hiemstra@wanadoo.nl 
IJsbaanvereniging "De Five", Minnertsga; p/a Feartswei 14, 9047 LA  Minnertsga
Bildtse IJsclub; p/a Nieuwebildtzijl 2, 9074 PA  Hallum
IJsclub "St. Jacob"; p/a  St. Willemsstraat 3, 9079 LS St.-Jacobiparochie
IJsclub "St. Anna"; p/a Beukelaerstraat 46, 9076AZ St. Annaparochie
IJsclub "Eendracht maakt macht", p/a J.P. van der Bildtstraat 44, 9077 SL  Vrouwenparochie

Schaatstrainingclub De Eskimos, Franeker; http://www.stc-eskimos.nl/ ; info@stc-eskimos.nl
IIswegensintrale Frentsjerteradiel; bernard.sportsupport@home.nl 
IJsclub Achlum; p/a Dorpsstraat 4, 8806 KT  Achlum
IJsclub Franeker; sikke.dijkstra@home.nl
IJsclub Meiienoar Ien, Sexbierum; p/a Adelenstraat 33 8855 CB Sexbierum;  www.meiinoar-ien.nl
IJsclub Neist 'e Terp, Dongjum/Boer; durk@norder.tmfweb.nl 
IJsclub Nocht en Wille, Herbaijum; p/a Jan Zweinstrastrjitte 1, 8807 PA  Herbaijum
IJsclub Ried; p/a Berlikumerweg 2, 8811 HR  Ried
IJsclub Tzum; p/a Jorit Martensstraat 6, 8804 SG  Tzum
IJsclub Tzummarum e.o.; p/a Kleasterwei 7, 8851 GP  Tzummarum
IJsclub Wz Klear, Hitzum; zeeuwsfamke@planet.nl 

IIsclub It Sipeltsje, Deinum; p/a Sint janswei 20, 9033 WL Deinum, 058-254183
IJsclub Berlikum, runia_mail@hetnet.nl 
IJsclub D.O.W, Menaldum; p/a Sminiawei 14, 9036NJ Menaldum, 0518-45215
IJsvereniging Boksum; p/a Pypsterbuorren 12, 9031XH Boksum
IJsklup Ritsuma, Marssum; p/a K.N. Kuperusstrjitte 21, 9034GP Marssum, 058-254167
IJsclub Dronrijp; p/a H. Roucomastrjitte 18, 9035 CC Dronrijp
IIsvereniging De Trije Doarpen, p/a Menamerdyk 21, 9045 RA  Beetgumermolen
IJswegencentrale Menaldumadeel; g.boekema@menaldum.nl 

Schieten
Schietvereniging "Het Bildt"; p/a Oosteinde 41, 9079 LA St.-Jacobiparochie
Schutters Vereniging Vrouwbuurt; p/a V. Burmaniastraat 7, 9076AK St Annaparochie                                          
top

Sjoelen
Franeker Sjoelvereniging, Franeker; wwolberts@home.nl

Sloeproeien
De Leopackers /Hjoed n makkie, Franeker; http://members.home.nl/sloeproeien/ ; sloeproeiers@gmail.com
Roeiploeg PUSA, Harlingen;  www.pusa.nl  
Dames Roeisloop Tobbe, Harlingen; www.roeisloeptobbe.tk ;
Sloeproeivereniging Okke Hel, Harlingen; http://www.okkehel.nl.nu/okkehel@xs4all.nl
Roeiteam Kromme Dick, Harlingen; http://www.krommedick.tk/ ;
RV Ambiorix, Harlingen; http://members.home.nl/sandraklumper/ ;
gjaltengeeske@freeler.nl
De Dieselwiven, Oude Bildtzijl; www.dieselwiven.nl; info@dieselwiven.nl 
Roeiteam Orkaan, Harlingen; www.roeiteamorkaan.nl ; f.breek@home.nl 

Sporthallen
Bloemketerp, Franeker; www.bloemketerp.nl ; info@bloemketerp.nl
De Trije, Franeker; www.detrije.nl ; info@detrije.nl
Waddenhal, Harlingen; 

Sportorganisaties
Sportstichting Achlum; p/a H.S. Sytsmastrjitte 25, 8806 KM  Achlum
Stichting Sportpromotie Franeker; clkeun@hetnet.nl
Stichting Sport Promotie Harlingen; jochem.broekstra@home.nl
Stichting "De Waaie", St Annaparochie; gerritakkerman@hotmail.com

Sportscholen
Squash en Sportcentrum SHAPE, Franeker; www.shapefraneker.nl ; info@shapefraneker.nl 
Betterfit, Franeker; www.Betterfit.nl ; info@betterfit.nl
Sportcentrum Bloemketerp, Franeker; www.bloemketerp.nl ; info@bloemketerp.nl 
Fitnesscentrum Bodysport, Harlingen; www.bodysport.nl ; info@bodysport.nl 
Sport- en squashcentrum Van Hurck, Harlingen; www.sportcentrumvanhurck.nl ; sportcentrumvanhurck@home.nl 
Sportschool Postema, Harlingen; mellepostema@zonnet.nl 
Sportschool Poelstra; www.sportschoolpoelstra.nl 
Sport- en Fitnesscentrum "De Buurfrou", Vrouwenparochie; www.buurfrou.nl ; buurfrou@planet.nl
Sport- en Gezondheidscentrum "Benefit", St. Annaparochie; p/a Hartman Sannestraat 9, 9076 EB  St. Annaparochie
Aerobicscentrum Marije, Sint Annaparochie ; www.abc-marije.nl ; info@abc-marije.nl
Fitnesscentrum CCM, Menaldum; sportcentrumccm@gmail.com 

Tafeltennis
FTTC, Franeker; www.fttc.nl ; fttc@fttc.nl
DSV '80, Menaem; sportcentrumccm@gmail.com 
Tafeltennisvereniging "St-Jacob", St Jacobiparochie; p/a Zuideinde 38, 9079 LP St. Jacobiparochie                       
top

Tennis
Franeker Tennisclub, Franeker; http://franekertennisclub.nl/ ; r.y.vanderburg@hetnet.nl 
Tennisclub Opinoo, Tzummarum; p/a Hoarnestreek 25, 8851 RN Tzummarum, 0518-481968
Tennisvereniging Wesp, Sexbierum;  http://www.tvwesp.nl

Tennisvereniging "St.Jacob"; p/a Kadal 14A, 9079 KW St. Jacobiparochie
Tennisvereniging De Fjouwere; p/a D. Miedemastrjitte 12, 9047 JG Minnertsga
Tennisvereniging d'Ouwe Rij, Oudebildtzijl; p/a Nieuwe Bildtdijk 93, 9078 PS  Oudebildtzijl
Bildtse Tennis Club "BTC"; p/a Johs. Kuikenstraat 14, 9076 ER  St. - Annaparochie
Tennisvereniging St-Jacob, St.-Jacobiparochie; p/a G. van Swietenstraat 36, 9079 LX  St. Jacobiparochie

Tennisvereniging Ready, Harlingen;  www.tvready.nl 
Tennisvereniging "De Vierslag", Berlikum; vierslag@netscape.net; bezoekadres: Kwekerijleane 4a, Berlikum
Tennisvereniging Marssum; riekeledeboer@hetnet.nl 
Tennisvereniging Schatzenburg;  http://www.welcome.to/tvschatzenburg , info@tvschatzenburg.nl

Triatlon
Triatlonafdeling sv Friesland; http://www.svfriesland.nl/stienstriathlon.htmwww.laas.nll.bonnema@orange.nl 

Vecht en zelfverdediging sport
Judoclub Koka, Sexbierum; www.kokasexbierum.nl ; j_vd_schoot@hetnet.nl 
Tang Soo Do School JIP KYE SOHN;  http://home.wanadoo.nl/koreaanskarate/index.htm , koreaanskarate@wanadoo.nl
Tang Soo Do School Shi-Sun, Harlingen; shi-sun@home.nl 
Sportschool Poelstra (judo, Menaldum en St. Annaparochie); www.sportschoolpoelstra.nl ; john.jacolien@tiscali.nl 
Laido/Kendo dojo Jiki shin kan, Harlingen; zwaardschermen, 06-11132798 of 0517-641731
Shuu Shi Kan, Vrouwenparochie; www.krijgskunstfriesland.nl 

Voetbal
Sportclub Franeker;  www.scfraneker.nl , info@sc-franeker.nl
vv AVC, Sexbierum; www.avcsexbierum.nlminke.jansen@planet.nl
vv Stormvogels 64, Achlum; p/a Hitzumerweg 15 8806 KE Achlum, 0517-642125
vv Tzum; http://www.tsjom.nl/public/verenigingen/voetbal/frame_voetbal.htmc.eijzenga@gmail.com  

vv Tzummarum;  kkeizer@wanadoo.nl

Voetbalvereniging St. Annaparochie; http://vvstanna.dewaaie.nl ; secretarisvvstanna@dewaaie.nl  
Voetbalvereniging "Ouwe Syl"; www.vvouwesyl.nl ; webmaster@vvouwesyl.nl 
Voetbalvereniging "St.Jacob"; http://www.sintjabik.nl/news/voetbal.php ; p/a
G. van Tuinenstraat 45, 9079 MH  St. Jacobiparochie.
Voetbalvereniging Minnertsga; www.vvminnertsga.nl ; vvminnertsga@hotmail.com 
Voetbalvereniging CVO; p/a M. Beckstraat 48, 9077 SJ  Vrouwenparochie

RKVV Robur, Harlingen;  www.rkvvrobur.nl , info@rkvvrobur.nl
vv Harlingen;  www.vv-harlingen.nl , vv-harlingen@home.nl
zmvv Zeerobben, Harlingen; www.zeerobben.nl , secretaris@zeerobben.nl

Sportclub Berlikum; www.scberlikum.nl ; info@scberlikum.nl 
VV Beetgum; www.vvbeetgum.nl ; hooglandstring35@wanadoo.nl 
VV Dronrijp; www.vvdronrijp.nl ; vvdronrijp1@chello.nl 
VV SSS '68, Marssum; http://www.sss68.nl ; info@sss68.nl
VV Sparta '59, Deinum; www.sparta59.nl ; meha@planet.nl 
VV Foart, Menaldum; www.foarut.nl ; p/a It War 14, 9036 NM Menaldum, 0518-451639

Zaalvoetbalvereniging ZVF, Franeker; www.zvfonline.nl ; info@zvfonline.nl 
Zaalvoetbalteam Harlingen, Harlingen; http://members.home.nl/dp-feenstra/main.htm  
Zaalvoetbalvereniging zvv Exstador, Harlingen; www.exstador.nl                                                                        
top

Damesvoetbal:
vv Tzum; www.vvtzum-dames.nl ; info@vvtzum-dames.nl
vv Sint Annaparochie; www.vvstannadames1.nl 

Volleybal
Dosko-Acta, Franeker; www.doskoacta.nl
Felicitas, Sexbierum; p/a Nije Bourren 19, 8855 CG Sexbierum
Thrium; p/a Schoolstraat 21, 8748 AS Witmarsum, 0517-532475
vv Tzum; c.eijzenga@gmail.com 
vv SST, Franeker; dijk315@zonnet.nl
Volleybalvereniging "VoVeSa", St. Annaparochie; www.jump.to/vovesa , theavanderkooi@hetnet.nl
Volleybalvereniging "SBO", Minnertsga; p/a Winsemiusstrjitte 45, 9047 JJ  MInnertsga
Damesvolleybalclub "St.Anna"; p/a Burg.Albardastraat 9, 9076 ES St.-Annaparochie
Volleybalvereniging Harlingen VVH; www.vvh-harlingen.nl , bestuur@vvh-harlingen.nl , info@vvh-harlingen.nl 
Volleybalvereniging VVB, Berlikum; p/a Beiehof 10, 9041 GG  Berlikum
Volleybalvereniging Boksum, mts.okkema@agroweb.nl 
Volleybalvereniging DSVS; www.vvdsvs.nlj.vanassen@chello.nl 
Volleybalvereniging Sport en Spel, p/a Spoorstrjitte 2d, 9033 WJ  Deinum
VV Beetgumermolen; http://www.vvbmolen.nl; p/a K. van der Meijstrjitte 3, 9045 PZ  Beetgumermolen

Watersport
Franeker Watersportvereniging; www.franeker-watersport.nlg.rijskamp@chello.nl
Kanovereniging Onder de Wadden, Franeker; www.onderdewadden.nl ; bestuur@onderdewadden.nl  
Harlinger Watersport Vereniging; www.hwsv-harlingen.nl , secretaris@hwsv-harlingen.nl 
Surfclub De Golfrijders, Harlingen; p/a Rommelhaven 24, 8861 AS  Harlingen

Wielrennen
LWV De Friesche Leeuw; www.friescheleeuw.nlinfo@friescheleeuw.nl

Zwemmen
FZC 54, Franeker; www.fzc54.nl ; info@fzc54.nl
Zwem- en Polovereniging De Vikings, Harlingen; www.zwemverenigingdevikings.nl ; f.w.molenaar@home.nl
Bildtse Zwemvereniging "De Skelp", St. Annaparochie; http://home.wanadoo.nl/de-skelp , de-skelp@wanadoo.nl ,   pieter.dijkstra@wanadoo.nl                                                                                                                              
top

 

Copyright: SportSupport / NWF-regiosport;
2005 - 2007