Home  Adressen  Adverteren  Agenda  Archief  Nieuws
REDACTIE
NWF-Regiosport is onderdeel van SportSupport.

Adresgegevens
Straat: Jupiterbaan 21,
Postcode: 8802 BB
Vestigingsplaats: Franeker
Telefoon: 0517-397863

Doelstelling:
Het berichten over sportactiviteiten in de regio Noordwest Friesland en prestaties van sporters uit deze regio.
Met name die activiteiten die bij de reguliere pers minder aan bod komen.
De berichten vormen daar eerder een aanvulling op.

Doelgemeenten:
Tot de doelgemeenten in Noordwest Friesland worden gerekend:
Franekeradeel
Harlingen
Het Bildt
Menaldumadeel 

Inhoud:
De inhoud van de berichten betreft nieuws over sportactiviteiten, sportverenigingen en sporters. 
Zowel sportverslagen als achtergrondverhalen komen aan de orde.
Alles gebaseerd op aangeleverde informatie, eigen waarnemingen en interviews.
Daarnaast zijn sportactiviteiten, buiten de reguliere competities om, opgenomen in een agenda / kalender.
Een adressenoverzicht bevat gegevens over de sportverenigingen en -organisaties uit de doelgemeenten.

Redactie:
De redactie berust bij Bernard Pijper.

Correspondenten:
NWF-Regiosport werkt o.a. met verenigingscorrespondenten. Die leveren informatie op basis waarvan een webartikel wordt opgemaakt.

Tot het netwerk van correspondenten behoren momenteel:
Jan Kooistra, SV Friesland
Herman Geritz, SV Friesland
Laas Bonnema, SV Friesland
Richard Heeres, FTTC
Christina Wijkhuis, GV Be Quick
Monique Kingma-Pultrum, av Spartacus
Tineke Hoekstra, Sjaerdema -Liauckema ruiters
Yvonne van Wier, HV Jupiter'76

Wilt U voor uw vereniging als correspondent fungeren, dan kunt U contact opnemen met de redactie.

 

 

 

 

Copyright: SportSupport / NWF-regiosport;
2005 - 2011